Mediation

Mediation

mediationMediation is een effectieve en duurzame methode om gezamenlijk tot een oplossing van problemen te komen. Mediation biedt grote voordelen ten opzichte van een gang naar de rechter.
Bij Mediation is er geen sprake van een winnaar en een verliezer: u komt samen tot een oplossing waar beide partijen mee kunnen leven.

Zelf de regie houden

U draagt het conflict of probleem niet over aan advocaten en rechter, maar houdt zelf grip op het proces. Mediation biedt een oplossing en kan zelfs samenwerking in de toekomst weer mogelijk maken. Dit komt doordat tijdens Mediation wordt ingegaan op de “belangen” die partijen hebben, niet alleen op standpunten en het juridische gelijk of ongelijk. U kunt uw verhaal kwijt, ook aan de andere partij, misverstanden ophelderen en samen tot afspraken komen waar u beiden ook voordeel kunt behalen.

Uiteenlopende terreinen

Veldink & Partners verzorgt mediations op uiteenlopende terreinen, te weten:

- echtscheiding/ - beëindiging samenwonen
- verstoorde arbeidsrelaties: samen verder of op een goede manier afscheid nemen?
- conflict met de overheid/instanties
- onenigheid over een nalatenschap
- ontbinding vennootschap of firma (familiebedrijf!)

Naast deze meer traditionele vormen van mediation verzorgen wij ook herstelbemiddeling.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Mediation komt in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (de zgn. toevoeging) voor mensen met een gering inkomen en vermogen.
Voor sommige mensen is online mediation een uitkomst, bijv. in verband met werk of reis-afstanden of verblijf in het buitenland.

 

Neem met mij over dit onderwerp contact op