Samen een oplossing zoeken via mediation bewezen succesvol

mediation succesvol

Minister positief over mediation

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is zeer positief over mediation, zo blijkt uit een brief die hij medio juli aan de Tweede Kamer schreef: „Mensen die zelf tot overeenstemming zijn gekomen, behalen gunstigere resultaten dan mensen die hun geschil aan een rechter hebben voorgelegd. Vergeleken met de groep die een geschil aan de rechter voorlegt, hebben mensen die zelf tot overeenstemming zijn gekomen vaker hun doel bereikt, zijn de problemen vaker opgelost en worden afspraken vaker nageleefd

Mediation: het oplossen van een conflict onder begeleiding

Mediation is niets anders dan het oplossen van een conflict onder begeleiding, zo meldt de Raad voor de Rechtsbijstand. De ingeschakelde derde neemt geen beslissing in het geschil: de twee partijen blijven aan zet en houden hiermee voor een groot deel de regie in handen. „Mediation wordt nu vooral ingezet bij familiezaken, zoals echtscheiding en de verdeling van de erfenis. Ook in arbeidszaken wordt het ingezet, waarbij de bemiddeling doorgaans wordt betaald door de werkgever”, aldus een woordvoerster van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Nederland kent twee soorten bemiddeling: de vrijwillige en de gerechtelijke. In het laatste geval verwijst de rechter door naar een mediator als mensen niet meer met elkaar praten. Met andere woorden, ook al loopt de procedure bij de rechter, bemiddeling kan dan nog steeds.

Rechter verwijst naar mediator

Tijdens de mediation wordt de procedure bij de rechter stilgelegd. Als je het tijdens het traject niet of slechts voor een deel met elkaar eens wordt, kun je de juridische procedure weer voortzetten. Voor beide soorten bemiddeling geldt natuurlijk wel dat beide partijen bereid moeten zijn om te onderhandelen.

Een groot voordeel van mediation is dat een zaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper. In twee derde van de gevallen is mediation binnen vijftien weken afgerond, zo meldt de Raad voor Rechtsbijstand.

Mediation voordeliger dan twee advocaten

Vaak zijn er twee tot zes gesprekken van anderhalf tot twee uur nodig.  Het is voordeliger dan elkaar een proces aandoen. Hier komen naast de dubbele advocaatkosten ook griffiekosten bij kijken”, zegt ook de Consumentenbond, die wel aanraadt direct duidelijke afspraken te maken met de bemiddelaar en wat bij de kosten is inbegrepen. „Vaak moet je voor tussentijds contact, verslagen en overeenkomsten apart betalen.”

Rechtsbijstandsverzekering of Subsidie voor mediation

Wie een rechtsbijstandverzekering heeft, kan controleren of deze bemiddeling dekt. „Mensen met een inkomen tot €26.900 (alleenstaanden) en €38.000 (twee volwassenen) kunnen subsidie krijgen via de Raad voor Rechtsbijstand. De eigen bijdrage bedraagt dan maximaal € 105,- per partij.

Zorgvuldig een gecertificeerde mediator kiezen

Kies je mediator wel zorgvuldig uit. Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft een register met mediators die aan vooraf gestelde opleidings- en ervaringseisen voldoen. Op Rechtsbijstand.nl kun je een mediator in je omgeving vinden.

Driekwart tevreden over mediation

In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop, meldt de Raad voor de Rechtsbijstand. Desondanks weten nog niet veel mensen de mediator te vinden: ondanks de professionalisering van de beroepsgroep kent mediation geen stijging van het aantal gebruikers, aldus Dekker in zijn brief. Voor Dekker reden om ’steviger in te zetten op het versterken van het van het vermogen van mensen om zelf geschillen op te lossen en het gebruik van mediation te stimuleren’.

bron: telegraaf.nl

No Comments Yet.