Scheiding

Echtscheiding / beëindigen samenwonen

CLink foto (2) jpg

Scheiden in Heerenveen

Of u nu getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont: als u uit elkaar gaat is er van alles te regelen.

Het bemiddelen bij een (echt) scheiding is een speciale tak van mediation.Misschien heeft u al veel samen geregeld en kan er snel een convenant (overeenkomst) worden opgesteld. In andere situaties moet er meer worden overlegd: wie krijgt het recht op de waarde uit bepaalde polissen, hoe moet de waarde van de gezamenlijke firma (soms het familiebedrijf) worden vastgesteld? Wij begeleiden u en geven ook aan wat u allemaal zélf kunt uitzoeken. Daarbij is het een belangrijke taak van de mediator te zorgen dat een eventueel verschil in kennis tussen partijen overbrugd wordt.

Wij werken samen met een advocatenkantoor dat het regelen van uw scheiding bij de rechtbank voor een gereduceerd tarief kan verzorgen.

Ouderschapsplan

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht. Dat geldt in álle situaties waarin u als ouders besluit om uit elkaar te gaan, dus ook als u niet getrouwd of geregistreerd partner bent maar wel samen het ouderlijk gezag uitoefent. Wij kunnen u helpen samen zo’n plan op te stellen of begeleiden als later blijkt dat de afspraken bijgesteld moeten worden.

Alimentatieberekening, ook herziening

Bij het berekenen van alimentatie speelt niet alleen het inkomen een rol, ook fiscale aspecten, persoonlijke verplichtingen, (toekomstige) waarde van lopende polissen, te verwachten of reeds lopend pensioen etc. Dat maakt het opzetten van een goede alimentatieberekening tot specialistisch werk.
Wij maken voor u een uitgebreide berekening, waarbij u uiteindelijk zelf de beslissing neemt welke afspraken u maakt. Die afspraken kunnen dan vervolgens in een op te stellen convenant worden vastgelegd. Natuurlijk kunt u ook zelf een berekening maken en de afspraken in het convenant laten opnemen.

Aanpassen alimentatie

Misschien bent al een tijdje gescheiden heeft u al een aantal jaren alimentatie betaald. Het is heel goed mogelijk dat, door gewijzigde omstandigheden, het bedrag van de alimentatie kan worden herzien!  Wij kunnen samen met u de mogelijkheden bekijken.

Neem met mij over dit onderwerp contact op